www.estravel.lt pardavimo-pirkimo sąlygos ir taisyklės

www.estravel.lt sąlygos ir taisyklės (2020-11-13 redakcija)

1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.estravel.lt svetainę sukūrė UAB Estravel Vilnius (toliau Estravel), įmonės registracijos kodas: 110781452, PVM kodas LT107814515, adresas: Konstitucijos pr. 26, Vilnius, Lietuva, e-paštas: keliones@estravel.lt, telefono nr. +370 2125805.

1.2. Naudodamiesi šia svetaine Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šios svetainės sąlygas ir taisykles, susipažinote su 6 straipsnyje išdėstytomis Paslaugų teikėjo pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis, pilnai jas suprantate ir įsipareigojate jų laikytis. Jūs taip pat patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su visomis akcijų sąlygomis, kurios bus vykdomos svetainėjė.

1.3. Šią sutartį reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, su ja sutikdami Jūs patvirtinate, kad visi ginčai, susiję su svetainės naudojimu būtų sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Estravel laikosi šios sutarties vadovaudamasi galiojančiais įstatymais ir jokios sutarties nuostatos nesuvaržo Estravel  vykdyti įstatymų reikalavimų, susijusių su Jūsų naudojimosi Svetaine tvarka. Jeigu bus nustatyta, kad šios sutarties viena iš nuostatų neatitinka galiojančių įstatymų, ji bus pakeista, o likusios apimties sutartis galios toliau.

1.4. Jei tarp šių sąlygų ir taisyklių naudojimo ir Paslaugos teikėjo pardavimo sąlygų ir taisyklių nustatytų trečiųjų šalių, kurie teikia savo paslaugas Svetainėje yra prieštaravimų, taikoma pastaroji.

2. Sutartyje vartojamos sąvokos

Šios svetainės naudojimo sutarties sąlygose ir taisyklėse vartojami terminai ir trumpiniai turi tokias reikšmes, kokios nurodytos toliau:
Naudojimo sąlygos ir taisyklės – čia pateikiamos šios svetainės Naudojimo sąlygos ir taisyklės bei Paslaugos teikėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės.
Svetainė – www.estravel.lt
Klientas – Svetainės ir/ arba kelionių paslaugų naudotojas
Veiksmai – Kliento naudojimasis šia Svetaine
Paslaugų tiekėjas – Estravel arba trečioji šalis, kurios paslaugos gali būti peržiūrėtos ir / arba įsigyjamos šioje Svetainėje arba šios Svetainės pagalba
Užsakymo patvirtinimas – Paslaugų teikėjo ar Svetainės išduotas dokumentas, kuris patvirtina, kad sutartis buvo sudaryta tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo ir kuris suteikia teisę naudotis Kliento apmokėtomis kelionių paslaugomis (lėktuvo bilietų, kelionių organizatoriaus patvirtintu kelionių paketu, kelionių draudimo polisu ir pan).

3. Svetainės paslaugos

3.1. Svetainė suteikia Klientams galimybę naudotis Svetainės turiniu, leidžiančiu Klientams pateikti užklausas apie paslaugų teikėjų kelionių paslaugas (lėktuvų bilietai, apgyvendinimas, transporto nuoma, kelionių draudimas, kelionių paketai ir kitas paslaugas), taip pat apie kitas paslaugas, patikrinti kokios yra laisvos vietos, užsakyti, sumokėti už kelionių paslaugas bei gauti užsakymo patvirtinimą. Bendrąją informaciją apie paslaugas, taip pat galima rasti šioje interneto Svetainėje.

3.2. Suteikimas Klientui naudotis Svetainėje esančia prieiga prie Paslaugų teikėjų kelionių paslaugų nereiškia, kad UAB Estravel Vilnius atsako už Paslaugų teikėjų kelionių paslaugas ar paslaugų kokybę bei visą iki sutarties sudarymo vykdytą korespondenciją, taip pat, Paslaugų teikėjų paslaugos pardavimo įsipareigojimus, tačiau Klientas turi teisę pateikti skundus Paslaugų teikėjams per Svetainę, kurie bus perduoti Paslaugų teikėjams ir bus imtasi visų priemonių išspręsti šiuos skundus.

3.3. Šioje Svetainėje sudarytos galimybės įsigyti kelionių paslaugas pagal jų pardavimo sąlygas ir taisykles. Kainos ir laisvų vietų pasirinkimo galimybės nuolat keičiasi, nes jos priklauso nuo kelionių paslaugų pasiūlos ir paklausos.

3.4. Bet kurių Paslaugų teikėjų siūlomų paslaugų bet kokie Klientų atlikti kelionių paslaugų užsakymai apmokėti per šią Svetainę už užsakytas paslaugas reiškia Kliento ketinimą pirkti pasirinktas kelionių paslaugas iš Paslaugų teikėjo. Kliento užsakymas saugomas Svetainėje elektroniniu būdu keturiolika (14) dienų ir siunčiamas el. paštu Klientui iš Svetainės pagal Kliento pageidavimą. Jei Paslaugų teikėjas patvirtina Kliento užsakymą, Paslaugų teikėjas ar Svetainė atitinkamai siunčia užsakymo patvirtinimą Klientui el. paštu. Sutartis tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl atitinkamų kelionės paslaugų yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Paslaugų teikėjas patvirtina Kliento užsakymą ir kai Klientas apmoką užsakymą pagal nustatytą tvarką.

3.5. Sutartis nesudaroma, jei Paslaugų teikėjas nepatvirtina Kliento užsakymo. Tuomet grąžinama mokėta suma Klientui.

4. Svetainės naudojimas

4.1. Užsakyti kelionių paslaugas bei teisėtai jas rezervuoti per šią svetainę gali tik suaugęs asmuo, galintis teisiškai sudaryti sutartį, t.y. asmuo, kuriam yra ne mažiau kaip 18 metų ir Klientų atstovai, kurie yra juridiniai asmenys. Asmuo, kuris užsako kelionių paslaugas ar jas rezervuoja šioje Svetainėje, laikomas atsakingu už pasekmes, jei asmuo neatitinka minėtų reikalavimų, ir kurio banko sąskaita ar kredito kortelės buvo naudojamos apmokėjimui už minėtus Veiksmus.

4.2. Klientas atlieka visus Veiksmus sutinkdamas su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis bei šioje Svetainėje teikiamą instrukciją. Atlikdamas visus Veiksmus, Klientas kruopščiai patikrina, kad visa užsakymo metu pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir prisiima atsakomybę už užsakyme pateiktus duomenis, taip pat priima riziką už galimą žalą, atsiradusią dėl bet kokių jų pačių padarytų klaidų. Visi Kliento įvesti duomenys rodomi Svetainėje, tam, kad būtų galima nustatyti ir ištaisyti visas klaidas prieš užsakant ar apmokant kelionių paslaugas šioje Svetainėje.

4.3. Svetainė turi teisę nevykdyti Kliento pateikto užsakymo, jei Klientas nesilaiko sąlygų ir taisyklių bei šioje Svetainėje naudojamos instrukcijos, nesumokėjo už užsakymą arba jei atliekant atitinkamą Veiksmą nepakanka lėšų Kliento kredito kortelėje sumokėti už paslaugų užsakymą ir už aptarnavimo mokestį, kurį taip pat privaloma sumokėti.

4.4. Svetainė siunčia Užsakymo patvirtinimą nurodytu elektroninio pašto adresu Klientui. Klientas privalo nedelsiant informuoti Svetainę, jei apmokėjus už kelionės paslaugas jo elektroninio pašto adresu nebuvo atsiųstas Užsakymo patvirtinimas protingo laiko ribose.

4.5. Klientas privalo nedelsiant informuoti Svetainę apie klaidas, neatitikimus arba trūkumus, kurie trukdo naudotis šia Svetaine.

4.6. Klientas nedelsdamas patikrina savo vardą ir pavardę, maršrutą, datas ir kitus svarbius duomenis iš karto gavęs Užsakymo patvirtinimą ir įsitikina, kad jie yra teisingi bei atitinka rezervacijoje nurodytą informaciją. Svarbu patikrinti, ar Kliento vardas ir pavardė, nurodyti užsakyme ir Užsakymo patvirtinime atitinka, Kliento vardą ir pavardę kelionės dokumente. Svetainė pašalina technines klaidas, atsiradusias dėl jos arba Paslaugų teikėjo veikos, kai dokumentai yra išrašomi. Vėliau klaidas pašalinti, pakeisti iš dalies arba panaikinti bus neįmanoma arba leidžiama tik už papildomą mokestį.

4.7. Naudodamasis Svetaine, Klientas privalo:

4.7.1. garantuoti, kad visa jų pateikta informaciją šioje Svetaine yra teisinga;

4.7.2. nesiųsti nei jokios nelegalios ar kitaip draudžiamos informacijos per šią Svetainę;

4.7.3. neatlikti šioje Svetainės apgaulingų ar fiktyvių Veiksmų bei sukčiavimų;

4.7.4. nesiųsti per šią Svetainę dokumentų, kuriuose yra virusų ir kitų kompiuterinių programų ar dokumentų, kurie gali sutrikdyti, sugadinti ar kitaip pakenkti normaliam Svetainės darbui, ir kurie gali būti išsaugoti kitų Klientų kompiuteriuose, ir tokiu būdu, naudojantis šia Svetaine gali sutrikdyti, sugadinti ar kitaip pakenkti normaliam kompiuterių darbui.

4.7.5. nekeisti, nekopijuoti, nepersiųsti, neparduoti ar neatgaminti Svetainės ar jos turinio ir nenaudoti jo bet kuriuo kitu draudžiamu būdu.

5. Informacija pateikiama Svetainėje

5.1 Svetainė siekia užtikrinti, kad Svetainėje naudojama informacija apie Paslaugų teikėjo pardavimo sąlygas ir taisykles (įskaitant, bet neapsiribojant, kelionių paslaugų kainų ir kelionių paslaugų, datų ar kitų duomenų) būtų be klaidų ir trūkumų. Svetainė garantuoja, kad informacija naudojama Svetainėje atitinka Paslaugų teikėjo pateiktą Svetainėje informaciją, bet negarantuoja, kad pateikta informacija yra teisinga. Svetainė sieks nedelsiant pašalinti pasitaikiusias bet kokias klaidas ar trūkumus.

6. Paslaugų tiekėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės

6.1. Paslaugų tiekėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės, kelionių organizatorių kelionių paketų sąlygos ir taisyklės ir apgyvendinimo paslaugų sąlygos ir taisyklės įsigyjant paslaugą iš Paslaugų teikėjo galioja kartu su šiomis Svetainės sąlygomis ir taisyklėmis. Paslaugų teikėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės gali apimti nuostatas, kurios susijusios su mokėjimo terminais, atsakomybe, rezervacijų/sutarčių anuliavimu ir pakeitimais bei kompensacijų išmokėjimą ir apribojimus.

6.2. Klientas privalo laikytis nustatytų Paslaugų teikėjo pardavimo sąlygų ir taisyklių. Nesilaikant Paslaugų teikėjo sąlygų ir taisyklių Jūs rizikuojate, kad gali būti anuliuotas Jūsų užsakymas arba, norėdami tęsti savo kelionę, Jūs galite patirti nenumatytų papildomų išlaidų.

6.2. Jei Paslaugų teikėjo pardavimo sąlygos ir taisyklės leidžia Klientui atšaukti arba pakeisti užsisakytą ar nupirktą kelionių paslaugą, Klientas privalo apie tai pranešti Paslaugų teikėjui pagal pastarojo nustatytus reikalavimus tuo atveju, kai Klientas pasinaudoja šia teise. Paslaugų teikėjas gali būti informuojamas per Svetainę, nebent tai prieštarauja nustatytiems atitinkamo Paslaugų teikėjo reikalavimams.

7. Apmokėjimo terminai ir aptarnavimo mokesčiai

7.1. Klientas privalo sumokėti visą kelionių paslaugų užsakymo kainą užsakydamas kelionių paslaugas per šią Svetainę. Klientas sumoka kelionių paslaugos kainą pasinaudodamas internetine bankininkyste arba kreditine kortele Svetainėje , o Svetainė perduoda Kliento sumokėtą mokestį Paslaugų teikėjui.

7.2. Klientas privalo laikytis Svetainėje nurodytų instrukcijų mokant už kelionių paslaugas.

7.3. Svetainė ir Paslaugų teikėjai neprivalo išduoti Užsakymo patvirtinimų, kelionės čekių (vaučerių) ar kitų dokumentų Klientui kol nėra pilnai apmokėta visa suma už užsakytas kelionių paslaugas. Klientas taip pat yra atsakingas ir už kelionių paslaugų sutartą mokėjimo kainą tuo atveju, jei Užsakymo patvirtinimas buvo atsiųstas anksčiau negu buvo pilnai apmokėta visa suma už užsakytas kelionių paslaugas.

7.4. Prieš kiekvieną šioje Svetainėje atitinkamai atliekamą veiksmą yra išskiriama atskira eilutė, kurioje nurodoma Paslaugos įkainio suma, mokama už kiekvieną Veiksmą bei mokėjimo būdas (pvz., Paslaugų teikėjo kelionių paslauga). Aptarnavimo mokestis už paslaugą nėra grąžinamas, jei Užsakymas yra anuliuojamas, Paslaugų teikėjo kelionių paslauga nenupirkta arba kelionių paslauga iš dalies ar visiškai nepanaudota.

8. Skundai

8.1. Vartotojas, manantis, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ne vėliau kaip per 2 metus nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Raštiškas skundas skirtas Paslaugos tiekėjui turi būti suformuotas ir pateiktas nurodytu Paslaugų teikėjo arba svetainės pašto ar elektroninio pašto adresu. Kartu su skundu turi būti pateikti įrodymai, kad kelionių paslauga neatitinka tiekėjo nustatytų sąlygų ir taisyklių bei dokumentai, įrodantys .patirtas papildomas išlaidas ir nuostolius. Jei skundai iki nustatyto termino nebuvo pateikti, traktuojama, kad jie jau nebegalioja.

8.2 Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui.

8.3 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje.

8.4 Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228 11 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

8.5 Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:  sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje  nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis (pvz, turizmo paslaugų teikimo sutartims).

9. Privatumo politika

9.1. Svetainė neatskleidžia Kliento asmens duomenų, kuriuos jis deklaruoja naudodamasis šia Svetaine, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas sutinka pats paviešinti savo duomenis, arba duomenų atskleidimas yra būtinas teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

9.2. Klientas patvirtina ir supranta, kad naudojimasis šia Svetaine ir atitinkamų Veiksmų atlikimas reikalauja perteikti Kliento duomenis įgaliotoms trečiosioms šalims Lietuvoje ir užsienyje. Jei Klientas atlieka Veiksmą, kurio komunikacijai yra reikalingi Kliento duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant, jų asmens identifikavimo kodu arba informacijos apie mokėjimo priemones) įgaliotoms trečiosioms šalims (įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikėjais ar kitais Svetainės partneriais, kurie užsiima specialių kelionių paslaugų tiekimu arba apmokėjimo už kelionių paslaugas tiekimu arba išduoda atitinkamus dokumentus), Klientas sutinka kad jų asmens duomenys būtų perduoti siekiant įsigyti pageidaujamą kelionių paslaugą.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Svetainė turi teisę keisti Naudojimo sąlygas ir taisykles vienašališkai ir be įspėjimo. Bet kokie Naudojimo sąlygų ir taisyklių pakeitimai įsigalioja tą pačią dieną, kai jie yra paskelbiami šioje Svetainėje, nebent būtų nurodyta kitaip.

10.2. Teisiniams santykiams tarp Kliento ir Svetainės aiškintis taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai;

10.3.  Tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo galioja Paslaugų tiekėjo šalyje nustatyti teisės aktai taikomi teisiniams santykiams ir tarptautinės teisės nuostatos, kurios taikomos tarpvalstybinėms kelionių paslaugoms.